Reklamáció kezelés

Kiemelt figyelmet fordítunk a beérkező reklamációk és kártérítési igények kivizsgálására. Célunk, hogy feltárjuk a probléma pontos okait és a felmerülő eseteket minden érintett fél egyetértése mellett, Általános Szerződési Feltételeinknek megfelelően mielőbb, de legkésőbb annak benyújtását követő 30 munkanapon belül zárjuk le. Reklamációs- és kártérítési igény, írásban, a feladástól (vagy a jegyzőkönyv kiállításától – ld. alább) számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesíthető.

 

Minden beérkező reklamációt nyilvántartásba veszünk és végigvezetünk egy olyan belső eljáráson, amely garantálja annak pártatlan, objektív elbírálását. Minden reklamációt két folyamat követ:

  • a probléma, káresemény korrekt rendezése a feladóval, megrendelővel
  • a probléma, káresemény pontos okának felderítése és olyan intézkedések megtétele, melyek biztosítják, hogy a jövőben ebből az okból hiba ne keletkezhessen

 Tárgyuk szerint a reklamációkat ügyfélszolgálatunkhoz vagy pénzügyi területünkhöz kell írásban eljuttatni:

Ügyfélszolgálat:

  • bármilyen operációs probléma (késés, részleges kézbesítés, elveszés, futárhibák, stb.)

Pénzügy:

  • bármilyen számlatechnikai probléma miatti reklamáció (rossz vevő név, fizetési határidő, stb.)

Kérjük, hogy a probléma mielőbbi orvosolása és a pontos beazonosíthatóság érdekében minden esetben írják meg az érintett megrendelés azonosítóját és a probléma pontos leírását.

Káresemény kezelés

A reklamációk ezen speciális esetei a küldemények megsemmisülésére, elvesztésére, tartalomhiányára vagy sérülésére vonatkoznak.

Ahhoz, hogy vitán felül megállapítható legyen az érintettek felelősségének mértéke, a kártérítési igény bejelentésének szigorú formai követelményei vannak. Kártérítési igény érvényesítésére alapvetően a feladó jogosult.

A csomag kézhezvételét követően, még a megrendelőlap aláírása előtt, a címzettnek meg kell néznie a csomagot, hogy a csomagoláson van-e valamilyen sérülés. Amennyiben a küldemény sértetlen, úgy a megrendelőlap „sértetlenül átvettem” rovatában kell ezt a címzettnek aláírásával és bélyegzőjével vagy személyi igazolvány számával igazolnia.

Amennyiben a címzett észlel sérülést a csomagoláson, ezt a futárnak fel kell jegyezni a megrendelőlap megjegyzés rovatába.

Amennyiben olyan sérülés keletkezett a csomagoláson, ami feltételezi, hogy az áru a csomagoláson belül sérült, kárfelvételi jegyzőkönyvet kell a címzettnek, és a kiszállító futárnak közösen felvennie.

A kárfelvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 • a feladó, és a címzett nevét,
 • a sérülés leírását,
 • a sérülés körülményeit,
 • a szállítólevél számát és
 • a megrendelés azonosítóját,
 • a futár nevét és aláírását,
 • a sérülés dátumát,
 • lehetőleg több fényképet
 • a sérülésről, jelenlévők (címzett/átvevő) aláírását.

A jegyzőkönyv 1. példánya a címzetté (vagy ahol a jegyzőkönyv készült), és a 2. példányt a futár a központba továbbítja. Mindkettő példányon szerepelnie kell a futár aláírásának is, és a címzett aláírásának is (vagy ahol a jegyzőkönyv készült).

Sérülés esetén mindenképpen értesíteni kell az ügyfélszolgálatot még a helyszínről.

Cégünk nem felel a keletkezett kárért, amennyiben az a működési körünkön kívül álló elhárítatlan okból keletkezett, ha nem a belső tartalomnak megfelelően volt csomagolva, ha elégtelen vagy el nem távolított korábbi címzés okozta, ezen felül nem felel közvetett kárért, elmaradt haszonért sem.

Pick Pala Pont

Szolgáltatásunk keretében a Feladó egyedi megrendelése szerint - a Feladó által feladott árut - a PALATRANS EXPRESS Kft. közúti szállítással továbbítja, saját raktárában kézbesítés céljából tárolja és a címzett (vagy egyéb jogosult átvevő) részére kézbesíti.

Bővebben...

Raklapos ÁRUK Direkt szállítás

Cégünk dinamikusan fejlődő területe a 1 tonnát meghaladó, raklapon összeállított küldemények direktfuvar, célfuvar, gerincjárat feladatainak teljesítése...

Bővebben...

Raktározás Készletezés

Partnereink egyre komplexebb logisztikai igényeinek kiszolgálásában elengedhetetlen a raktározási, készletezési feladatok egyre magasabb szintű ellátása ezért….

Bővebben...