ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Pick Pala Pont (továbbiakban PPP) Szolgáltatás esetén a Címzett felelős azért, hogy a Feladó értesítése alapján az átvételi határidőn belül a megjelölt PPP kézbesítési ponton a küldemény átvétele céljából megjelenjen, illetve a küldemény egyéb jogosult átvevő általi átvétele iránt intézkedjen.

Pick Pala Pont Szolgáltatás esetén a küldeményt a kézbesítési ponton 7 napon át átvételre a Címzett rendelkezésére tartja, illetve a küldeményt a rendelkezésre tartási időn belül a Címzettnek, illetve az egyéb jogosult átvevőnek történő személyes átadással kézbesíti. PALATRANS EXPRESS Kft. az átvételi határidőn belül át nem vett küldeményeket 1000 Ft/paletta/nap + ÁFA díjért tárolja. A 30 napon belül át nem vett küldeményeket a PALATRANS EXPRESS Kft. a Feladónak a PPP szolgáltatás díjának megfelelő összegért visszakézbesíti, vagy – ha ez nem lehetséges – a küldeményt visszakézbesíthetetlen küldeményként kezeli.

A PPP küldeményt kizárólag szabvány EUR raklapon lehet feladni. Az egyutas raklapon történő feladás kizárólag akkor lehetséges, ha annak mérete megegyezik a szabvány EUR raklap méretével (80 cm x 120 cm).

• Egy raklapon fuvarozható küldemények össztömege a raklap és a csomagolóanyag tömegével együtt (maximális bruttó tömeg) legfeljebb 1000 kg lehet. (Ettől eltérő esetben külön egyeztetés szükséges)

• Egy raklapon fuvarozható küldemények összterjedelme legfeljebb: 80 cm x 120 cm x 170 cm lehet (EUR raklapra helyezve a raklap szélein nem nyúlhat túl).

15000 Ft/raklap szolgáltatási díj kerül felszámításra (az árazásnál irányadó egyéb körülmények figyelembe vétele mellett) amennyiben a raklapos küldemény:

·         nem szabvány méretű raklapon kerül feladásra, vagy

·         a raklapos küldeményekre meghatározott maximális össztömeget vagy összterjedelmet meghaladja, vagy

·         tényleges bruttó tömegénél alacsonyabb tömeg kerül megjelölésre a raklapos küldemény feladására szolgáló megrendelőn/nyomtatványon (a raklapos küldemény bruttó tömege a raklapon elhelyezett küldemény tömege a raklap és a csomagolóanyag tömegével együtt).

Raklap visszaforgatást, illetve göngyölegkezelést PALATRANS EXPRESS Kft. kizárólag külön megállapodás alapján végez. A raklap visszaforgatását PALATRANS EXPRESS Kft. külön díjazás ellenében vállalja (500 Ft/raklap). PALATRANS EXPRESS Kft. nem vállal felelősséget a részére átadott raklapok minőségéből (például: kiálló szög, törés, borulás, túl nagy hézagok, billegés) fakadó sérülésekért, ezek tekintetében minden felelősség a Feladót terhel.

A raklapos küldemény felrakása Feladó feladata. PALATRANS EXPRESS Kft. a küldemény gépjárműre történő felrakását követően vállal csak felelősséget a küldeményért.

PALATRANS EXPRESS Kft. valamennyi szolgáltatása esetén irányadó általános szabály: a Címzett átvételkor PALATRANS EXPRESS Kft. kézbesítőjének jelenlétében köteles megvizsgálni a küldeményt, annak felbontása nélkül. Amennyiben a küldemény csomagolásán külső, látható sérülés található (pl. felbontva vagy deformáltan érkezik), vagy egyéb nyilvánvaló körülmény a küldemény részleges elvesztésére vagy megsérülésére utal, úgy arról PALATRANS EXPRESS Kft. kézbesítője a Címzett jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel és azt a Címzettel aláirattatja, ha pedig a Címzett az aláírást megtagadja, annak tényét a jegyzőkönyvben rögzíti.

PPP szolgáltatás esetén PALATRANS EXPRESS Kft. nem vállal utánvét kezelést!